Postani član PGD Bizovik

Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.

V kolikor imaš željo pomagati prizadetim ob nesrečah in jim, kot prva oseba na mestu dogodka, v kritičnih minutah stati ob strani, potem je izpolnjen prvi predpogoj za vstop v gasilske vrste.

GASILEC, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu je lahko le oseba (moški ali ženska), ki:

  • je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca
  • ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske).

Po doseženi starosti 63 oz. 55. let se iz aktivnega člana preleviš v gasilskega veterana, kateri s svojimi bogatimi izkušnjami navdušuje vse mlade gasilce.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Bizovik se družimo vsak četrtek med 20.00 in 22.30 uro.

Gasilec pa lahko postaneš tudi pred dopolnitvijo svojega 18. Leta. Ena bistvenih nalog gasilstva, v času brez intervencij, je vzgajanje gasilske mladine. Le ta bo čez nekaj let predstavljala jedro dobre in usklajene operativne enote.

GASILSKA MLADINA se, glede na starost, deli v 3 kategorije. In sicer:

–        pionirji in pionirke, starost med 7 in 11 let

–        mladinci in mladinke, starost med 12 in 16 let

–        pripravniki in pripravnice, starost od 17 do 18 let oz. do opravljenega osnovnega usposabljanja.

Pod vodstvom mentorjev se mladina tekom leta udeležuje različnih gasilskih tekmovanj, kvizov, orientacije,… Sodelujejo na likovnih razstavah in skozi igro pridobivajo znanje o gasilstvu. V Bizoviku se mladina dobiva tedensko. Pionirji se družijo ob ponedeljkih, med 17:00 in 18.00, mladinci in pripravniki pa ob četrtkih med 18.00 in 19.00 uro. Aktivnosti potekajo v prostorih PGD Bizovik. V kolikor je po prebranem želja še vedno velika, svetujemo le eno. Natisni eno od spodnjih pristopnih izjav, jo izpolni ter se v enem od dni, ko potekajo v gasilskem društvu aktivnosti, oglasi pri nas. Za vse informacije o gasilski mladini, smo na voljo na mladina@pgd-bizovik.si.