Kako podarite 1 % dohodnine

Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 1 %  vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 1 %.

Odločite se za organizacijo

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Sporočite vašo odločitev!

Sporočite, komu boste namenili 1 % dohodnine na naslednje načine:

  1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.
  2. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na davčni urad. (obrazec)
  3. Preko spletne strani eDonacije (https://www.edonacije.com/)
 V kolikor, se boste odločili, da namenite del dohodnine našemu društvu, se Vam že vnaprej zahvaljujemo. Pripravili smo obrazec, v katerega samo vpišete Vaše podatke, ter procent dohodnine, ki jo želite prispevati. Naše podatke smo vpisali mi.